Stijlen

De lessen bij Nomad Yoga bestaan uit het oefenen van yogahoudingen op het ritme van de ademhaling. Door de oefeningen met aandacht uit te voeren, wordt je je bewust van de wisselwerking tussen ademhaling, emoties, lichaam en geest. De oefeningen werken vitaliserend doordat kracht, ontspanning en flexibiliteit het lichaam zowel versterken als openen. Energie kan hierdoor beter gaan stromen. Je gedachten komen tot rust en er ontstaat ruimte.

Bij Nomad Yoga kun je verschillende soorten lessen volgen, aangepast aan jouw niveau en wensen. Zowel voor beginners als voor mensen met enige ervaring kan een les op maat worden gemaakt. De volgende stijlen yoga worden bij Nomad Yoga aangeboden:

Vinyasa Yoga

Vinyasa yoga is een dynamische vorm van yoga, waarin ademhaling en beweging samengaan. De les baseert zich op de ‘primary series’ uit de ashtanga vinyasa yoga en wordt aangevuld met andere oefeningen. De krachtige yogahoudingen openen en versterken het lichaam, waardoor energie beter kan gaan stromen.

Hatha Yoga

Bij de hatha yogales worden de yogahoudingen in een rustig tempo uitgevoerd met veel aandacht voor de adem. Lichaamsbewustzijn, concentratie en ontspanning zijn belangrijke onderdelen.

Ontspanninsyoga

Voor mensen die zich willen concentreren op het ontspannen en openen van hun lichaam is er de les ontspanningsyoga. Deze les richt zich op het reduceren van stress, het leren voelen van grenzen en het aandachtig aanwezig zijn in je lichaam. Er zullen vooral zittende en liggende houdingen worden geoefend en het tempo ligt lager dan bij de andere lessen.

Ashtanga Yoga (aangepaste ‘primary series’)

De ‘primary series’ uit de ashtanga yoga is een vaste reeks houdingen die zich goed leent voor zelfbeoefening. Doordat je steeds dezelfde houdingen oefent, heeft deze fysiek actieve stijl een meditatief effect. Bij Nomad Yoga wordt een aangepaste versie van de ‘primary series’ gedoceerd, waarbij de docent een selectie maakt uit de houdingen. De les begint met een serie zonnegroeten, staande houdingen en zittende houdingen en eindigt met een ontspanning.